Điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chứng tỏ rằng mình chấp nhận những điều khoản sử dụng này và đồng ý tuân thủ. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sử dụng này, vui lòng tránh sử dụng trang web của chúng tôi.

Độ tín nhiệm của Thông tin đăng tải & Miễn trách nhiệm

Tư liệu có trong trang web của chúng tôi được cung cấp chỉ với mục đích thông tin chung và không tuyên bố hoặc cấu thành lời khuyên pháp lý hay chuyên môn khác và không nên dùng làm căn cứ.

Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất có thể nảy sinh từ việc truy cập hay dựa vào thông tin trên trang web và trong phạm vi tối đa cho phép bởi luật pháp nước Việt Nam, chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại, trực tiếp hay gián tiếp, nảy sinh từ việc sử dụng trang này.

Truy cập trang của chúng tôi

Việc truy cập trang web của chúng tôi chỉ được phép trên cơ sở tạm thời, và chúng tôi có quyền thu hồi hay sửa đổi dịch vụ cung cấp trên trang web mà không thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì, trang web không sử dụng được vào bất cứ lúc nào hay khoảng thời gian nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hay người được cấp phép tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của mình, và trong những tài liệu được đăng trên web. Những tư liệu này được bảo vệ bởi luật và hiệp ước về bản quyền trên khắp thế giới. Những quyền này đều được đăng ký bản quyền.

Bạn có thể in và có thể tải về các trích đoạn của bất cứ trang nào từ web của chúng tôi để tham khảo cá nhân, và bạn có thể giới thiệu tài liệu đăng trên web của chúng tôi với những người trong tổ chức của mình.

Bạn không được chỉnh sửa giấy tờ hay phiên bản kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào mà mình in hay tải về, và bạn không được dùng hình ảnh minh họa, tranh ảnh, chuỗi video, audio hay bất cứ hình ảnh đồ họa nào tách riêng với nội dung đi kèm.

Vị trí của chúng tôi (và của mọi cộng tác viên đã xác định) với tư cách là tác giả của tư liệu đăng trên trang web phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần tư liệu nào trên trang của chúng tôi với mục đích thương mại mà không được phép của chúng tôi hoặc của nhà cấp phép cho chúng tôi.

Nếu bạn in, copy hay tải bất kỳ phần nào trên trang của chúng tôi mà vi phạm những điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ bị ngưng ngay lập tức và bạn phải, theo ý chúng tôi, trả lại hay hủy bất cứ bản copy nào của tài liệu mà bạn đã lập.

Trang của chúng tôi thay đổi thường xuyên

Chúng tôi mong muốn cập nhật trang web thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung vào bất cứ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng việc truy cập vào trang web, hoặc đóng vô thời hạn. Bất kỳ tư liệu nào trên trang của chúng tôi đều có thể lỗi thời vào bất cứ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật những tư liệu đó.

Trách nhiệm của chúng tôi

Tài liệu hiển thị trên trang của chúng tôi được cung cấp mà không đảm bảo, ước định hay bảo hành về độ chính xác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi công khai loại trừ:

Mọi điều kiện, cam kết và các điều khoản khác có thể được quy định khác theo quy chế, luật pháp chung hay luật công bằng.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất, thiệt hại gián tiếp hay hệ quả gây ra bởi bất kỳ người dùng nào liên quan với trang của chúng tôi hay liên quan đến việc sử dụng và không thể sử dụng, hay những kết quả của việc sử dụng trang này, các trang lên kết với trang này và bất kỳ tài liệu nào đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với:
tổn thất thu nhập hay doanh thu;

tổn thất kinh doanh;

tổn thất lợi nhuận hay hợp đồng;

tổn thất khoản tiết kiệm dự kiến;

tổn thất dữ liệu;

tổn thất sự tín nhiệm;

lãng phí thời gian quản lý và làm việc;